Video Thumbnails Maker

Video Thumbnails Maker 15.1

Cho phép tạo mẫu ảnh và screenshots của video các tập tin
Người dùng đánh giá
4.5  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
15.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
SUU Design
Video Thumbnails Maker cho phép tạo mẫu ảnh (mũ, xem thử, màn hình... -họ có danh sách và screenshots của video các tập tin. Những tiện ích có thể được dùng trong nhà-trò phân loại đấy và mạng video chia sẻ sự hỗ trợ.
Video Thumbnails Maker sẽ đi với các riêng của nó Xem! Chính là lợi thế của Xem có khả năng bắt đầu liên quan video-tập tin đúng ngay từ Xem! Quá trình này là tự động kích hoạt trong phiên bản. Trong mọi phiên anh có thể đặt sự liên quan giữa những bức ảnh và đoạn video-tập tin tự trong những khán giả.
Thông tin được cập nhật vào: