Video Thumbnails Maker

Video Thumbnails Maker 15.1

Σας επιτρέπει να κάνετε μικρογραφίες και εικόνες από αρχεία βίντεο
Βαθμολογία
4.5  (2 ψήφοι)
Η ψήφος σας
Τελευταία έκδοση:
15.1 (Δείτε όλους)
Προγραμματιστής:
SUU Design
Video Thumbnails Maker σας επιτρέπει να κάνετε μικρογραφίες (καλύμματα, previews, οθόνη-λίστες) και στιγμιότυπα από τα αρχεία βίντεο. Το βοηθητικό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σπίτι-βίντεο καταλογογράφηση και για το δίκτυο κοινή χρήση βίντεο υποστήριξη.
Video Thumbnails Maker έρχεται με το δικό του Θεατή! Το κύριο πλεονέκτημα του Θεατή είναι η δυνατότητα να ξεκινήσει το σχετικό βίντεο-αρχείο από το Θεατή! Η διαδικασία είναι αυτόματη σε ενεργοποιημένη έκδοση. Σε συνήθεις έκδοση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση ανάμεσα στην εικόνα και το video-αρχείο με το χέρι εντός του Θεατή.
Οι πληροφορίες ενημερώθηκαν στις: